Jesteś na Facebooku? Polub nasz fanpage
Przejdź na stronę AUTOREDUTA

Radosław Ĺťuk: To ostatnia szansa na korzystne rozliczenie firmowego samochodu

Leasing operacyjny, najem, dzierżawa samochodu? Jeśli tak, to koniecznie przed 1 styczniem 2019 r.!

fot. AUTOREDUTA

25 września do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji m. in. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jedną z najważniejszych, proponowanych przez Ministerstwo Finansów zmian jest nowelizacja przepisów w zakresie rozliczania kosztów użytkowania pojazdów samochodowych. - Niestety procedowane zmiany nie są korzystne dla podatników, gdyż wprowadzają ograniczenie w rozliczaniu kosztów używania samochodów - przyznaje Radosław Ĺťuk, doradca podatkowy z firmy ADN Podatki.

Opisywane zmiany będą niezwykle niekorzystne dla podmiotów zawierających umowy leasingu operacyjnego lub najmu długoterminowego pojazdów

Firma wylicza przy tym, że podatnicy, którzy nie będą prowadzili specjalnej ewidencji przebiegu pojazdu będą musieli ograniczyć koszty podatkowe do wysokości 75 proc. poniesionego wydatku (np. paliwa, napraw itp.). Natomiast w przypadku środków trwałych będących własnością podatników lub też znajdujących się w leasingu finansowym (odpisów dokonuje korzystający), operacyjnego (odpisów dokonuje finansujący), najmu lub umów o podobnym charakterze wprowadzono limit opłat, które mogą być kosztem w kwocie 150 000 złotych. Z kolei w przypadku samochodów elektrycznych limit ten będzie wynosił 225 000 złotych. - Opisywane zmiany będą niezwykle niekorzystne dla podmiotów zawierających umowy leasingu operacyjnego lub najmu długoterminowego pojazdów, gdyż dotychczas koszty opłat, wynikające z tych umów można było rozliczać w 100 proc. w przeciwieństwie do leasingu finansowego lub samochodów będących własnością podatników, w stosunku do których istnieje limit równowartości 20 tys. - twierdzi Radosław Ĺťuk. - Wszyscy podatnicy stracą natomiast na koszt eksploatacyjnych pojazdów, które dotychczas były kosztami podatkowi w 100 proc. - dodaje. 

Warto zawrzeć umowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy samochodu przed 1 styczniem 2019 roku

Jak zaznacza doradca, warto zwrócić uwagę na przepisy przejściowe, które wskazując, że do umów leasingu, najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli w większości przypadków korzystniejsze dla podatników. - Tym samym w celu dokonania optymalizacji kosztowej warto zawrzeć umowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy samochodu przez 1 styczniem 2019 r., gdyż koszty opłat, wynikające z takiej umowy będą w całej kwocie kosztem podatkowym, mimo ich ponoszenia po wejściu w życie tego przepisu - podpowiada Radosław Ĺťuk z ADN Podatki. Z kolei przedsiębiorcy noszący się z zamiarem nabycia pojazdu lub zawarcia umowy leasingu finansowego powinni się wstrzymać do 1 stycznia 2019 r., gdyż po nowelizacji będą mogli rozliczyć koszty odpisów do kwoty 150 tys. złotych.

Ĺšródło: facebook.com/radoslawzukdoradcapodatkowy

Polub fanpage AUTOREDUTY

Inne wpisy autora