Jesteś na Facebooku? Polub nasz fanpage
Przejdź na stronę AUTOREDUTA

Ministerstwo Sprawiedliwości chce, aby oszuści przekręcający licznik szli do więzienia

| | Komentarze:

Każdy, kto przekręca licznik, musi się liczyć z karą od 3 miesięcy do lat 5 pozbawienia wolności

fot. ms.gov.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości chce zmiany prawa i surowego karania za ingerencję w stan licznika samochodowego. Jak donosi serwis Business Insider, przygotowało tym samym nowelizację ustawy, która zakłada karę od 3 miesięcy do lat 5 pozbawienia wolności. Karze podlegać mają zarówno zlecający oszustwo, jak i wykonawcy. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Za co Ministerstwo chce karać?

Jak czytamy w serwisie Business Insider, resort zaproponował objęcie penalizacją nieuprawnionej i nieuzasadnionej ingerencji we wskazania licznika przebiegu całkowitego pojazdu. I tak, karać zamierza za: zmianę wskazań stanu licznika, ingerencję w prawidłowość pomiaru oraz dokonanie wymiany licznika przebiegu całkowitego pojazdu wbrew przepisom ustawy i niezawiadomienie stacji kontroli pojazdów o wymianie licznika. Nowelizacja zakłada, że właściciel pojazdu będzie zobowiązany najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu wymiany licznika zawiadomić pisemnie stację kontroli pojazdów o fakcie, przyczynie i dacie wymiany. Przepis ten będzie dotyczył m.in. posiadaczy samochodów, ciągników rolniczych, pojazdów wolnobieżnych, pojazdów wolnobieżnych wchodzących w skład kolejki turystycznej i motorowerów.

Będą opłaty za zmianę licznika

Właściciele pojazdów - jak pisze Business Insider - będą musieli również przedstawiać pojazd w stacji kontroli pojazdów w terminie 10 dni od daty wymiany licznika w celu sprawdzenia, czy licznik ten odmierza przebieg pojazdu w jednostkach właściwych dla tego rodzaju pojazdu oraz w celu dokonania odczytu wskazania tego licznika. Projektodawca założył, że sprawdzenie nowo zamontowanego licznika i odczyt jego wskazań będzie podlegało opłacie i opłacie ewidencyjnej, przeznaczonej m.in. na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców. Autorzy nowej regulacji uważają, że te obowiązki pomogą zniwelować oszustwa związane z przebiegiem pojazdu, dokonywane za pomocą zamontowania innego licznika, z mniejszym wskazaniem, pod pozorem rzekomej usterki pierwotnego licznika.

Kiedy będzie można wymienić licznik

Projekt ustawy dopuszcza "wymianę licznika przebiegu całkowitego pojazdu tylko wtedy, gdy licznik (w ogóle) nie odmierza przebiegu pojazdu w sytuacji, w której ze względu na jego przeznaczenie, powinien ten przebieg odmierzać”. Nowelizacja co do zasady zabrania wymiany licznika przebiegu pojazdu. Jedyną sytuacją upoważniającą do takiej wymiany ma być uszkodzenie licznika, uniemożliwiające jego dalsze poprawne działanie - pisze Business Insider.

Ĺšródło: Business Insider

Polub fanpage AUTOREDUTY

Inne wpisy autora